Följ Srf konsulterna

Srf konsulterna säger nej till omotiverad rapportering

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 14:28 CEST

Srf konsulternas förbund säger bestämt nej till förslaget om att införa en ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket avseende skatteupplägg som följer lagstiftningen. Srf konsulternas förbund säger bestämt nej även till förslagets utformning av sanktionsavgifter. I Sverige bör vi istället arbeta för att bygga ett hållbart näringsliv som skapar arbetstillfällen.

– Det är anmärkningsvärt att föreslå regler som medför betydande kostnader för våra redovisningsbyråer och deras kunder, som till övervägande del är små- och medelstora företag. Vi ska inte införa regelverk som är dåliga och som försämrar konkurrenskraften för det svenska näringslivet, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör på Srf konsulternas förbund.

Skatteplanering är en naturlig del av verksamheten i ett företag. För att jämna ut konjunktursvängningar och skapa förutsättningar för långsiktig utveckling måste företagen kontinuerligt överväga skattekonsekvenser med andra konsekvenser i olika affärsbeslut.

I utredningen uppskattas 10 000 redovisningsbyråer behöva göra inrapporteringar till Skatteverket om förslaget går igenom. 

– I själva verket rör det sig om närmare 20 000 och många av dem är anslutna till Srf konsulternas förbund. Redovisningsbyråerna skulle drabbas av stora kostnader för att anpassa datasystem, arbetsrutiner och annat till en sådan rapporteringsplikt, säger Roland Sigbladh.

– Syftet med utredningens förslag är att spara resurser hos Skatteverket, men i själva verket blir konsekvensen att både redovisningsbyråer och företagare drabbas av ökade kostnader och ytterligare komplexa regelverk. Från Srf konsulterna deltar vi gärna med att hitta bättre lösningar för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten, som trots allt handlar om ett fåtal oseriösa företagare, säger Roland Sigbladh vidare.

Hos Skatteverket lägger man redan idag betydande resurser på att identifiera nya former av aggressiv skatteplanering. Om förslaget går igenom menar Skatteverket att en del av dessa resurser i stället kan läggas på annan kontrollverksamhet. Sanktionsavgiften föreslås kunna uppgå till 500 000 kr per arrangemang.

– Begreppen arrangemang, rapporteringsplikt och rådgivare i utredningens förslag saknar tydliga definitioner. Det skapar osäkerhet om regelverkets tillämpning. En oklar lagstiftning kan resultera i att redovisningskonsulter och andra rådgivare inte rapporterar. De riskerar därmed blir påförd betydande belopp i sanktionsavgifter utan att det är syftet med de föreslagna reglerna, menar Srf konsulternas skattejurist, Jonas Sjulgård.

Ta del av Srf konsulternas remissvar

För mer information och uttalanden, kontakta Roland Sigbladh, Förbundsdirektör Srf konsulterna
Telefon:
010-483 80 74 E-post: roland.sigbladh@srfkonsult.se

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.