Följ Srf konsulterna

Samverkan mellan Srf konsulterna och FAR avslutas

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2017 14:30 CEST

Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna och Katarina Hedström Klarin, förbundsordförande Srf konsulterna

Samarbetsavtalet mellan Srf konsulterna och FAR om den gemensamma auktorisationen för redovisningskonsulter upphör den 31 augusti 2017. Srf konsulterna kommer dock även i fortsättningen att auktorisera redovisningskonsulter och lanserar i höst en ny modern branschstandard för redovisningsuppdrag. Den nya standarden baseras på gemensamma nordiska krav som omfattar dagens 15 000 auktoriserade redovisningskonsulter verksamma i Norden.

-Utvecklingen medför att redovisningskonsultens arbete förändras genom digitalisering och nya krav och behov från näringslivet. Regelförändringar har även medfört att majoriteten av företagen inte längre har revision. Det innebär att redovisningskonsulten blir en allt viktigare resurs både för effektiv administration och rådgivning kring företagets utveckling, säger Katarina Hedström Klarin, förbundsordförande Srf konsulterna.

Srf konsulterna anser därför att det krävs stora fokuserade satsningar och en framtidsvision där redovisningskonsulten får en större roll och blir ett viktigare stöd i utvecklingen av företag och företagandet i Sverige. Internationaliseringen och digitaliseringen medför att rutiner och riktlinjer måste anpassas till dagens samhälle och därmed bättre skapa nytta för företag, näringsliv och samhälle.

-Redovisningskonsulten har löpande insikt i verksamheten och kan utan begränsningar bistå företagens behov av snabb och korrekt rapportering som beslutsunderlag. Därför är det viktigt att vi som branschorganisation utvecklar utbildningsvägar, verktyg och standards som stödjer en sådan utveckling, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

-Den gemensamma samverkan mellan Srf konsulterna och FAR har varit en viktig del i att utforma yrkesrollen. Men nu är det dags att lägga in en högre växel och anpassa redovisningskonsultrollen till näringslivets behov idag och framåt, säger Katarina Hedström Klarin.

Kontaktpersoner

Petra Lagnehag Zars 
Marknadschef Srf konsulterna
petra.lagnehag.zars@srfkonsult.se
010-483 8086

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör Srf konsulterna
roland.sigbladh@srfkonsult.se
072-211 0822

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy