Följ Srf konsulterna

Öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2020 14:06 CET

Definition av samhällsbärande funktioner i coronakrisen

Den dramatiska krisen har påverkat hela samhället både avseende hälsa och stora ekonomiska störningar. Majoriteten av det svenska näringslivet består av mindre företag som har begränsade resurser och därmed mycket små möjligheter att klara de pågående problemen på egen hand.

En mängd nya stödformer har och kommer att erbjudas av regeringen för att hjälpa företagen genom krisen. För att kunna erhålla och ta emot stöd krävs god kunskap om förutsättningarna och dess effekter på både kortare och längre sikt. För att få god effekt av stödåtgärderna krävs vägledning som majoriteten av företagen får av sin redovisnings- och lönekonsult. Detta har uppmärksammats av andra länder som till exempel Storbritannien, som har deklarerat lönekonsulter som en samhällsbärande funktion för att landets ekonomi ska fortsätta att fungera. Även Sveriges anställda i små som stora företag är beroende av att lönen utbetalas när den ska och att rapporteringen till myndigheterna blir rätt.

Viktiga och vanliga uppgifter som redovisnings- och lönekonsulter biträder företagen med är till exempel:

 • Löpande redovisning
 • Betalningstjänster
 • Lönehantering
 • Statistik
 • Pension/försäkring
 • Personal- och HR-frågor
 • Moms- och arbetsgivardeklarationer
 • Resultat- och likviditetsplanering
 • Årsredovisningar
 • Inkomstdeklarationer
 • Kontrollbalansräkningar
 • Ekonomisk rådgivning

Srf konsulterna anser därför att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, snarast bör definiera redovisnings- och lönebranschen i Sverige som samhällsbärande funktioner. Utan det stöd dessa båda branscher kan ge till sina kundföretag riskerar stora ekonomiska problem att uppstå som även kommer att bestå under lång tid framöver. Enbart Srf konsulternas medlemmar hjälper 330 000 svenska småföretag som utan hjälp med att sköta och planera sin ekonomi, samt utforma en strategi för att överleva riskerar att gå i konkurs och skapa en arbetslöshet som skulle förlama stora delar av samhället och vår gemensamma framtida välfärd. Lönen som utbetalas i Sverige motsvarar i jämförelse 37 % av vårt BNP.

Den hjälp som redovisnings- och lönebranschen kan ge de svenska företagen är kritisk i detta läge. Det framstår därför som naturligt att Sverige precis som i andra länder definierar detta som samhällsbärande branscher så att även dessa yrkesroller omfattas av de stödformer som kan behövas vid stängningar av skolor med mera. Det är även viktigt att samhället i stort sluter upp i en ansats att rädda näringslivet och att MSB därför gör en sådan markering som medför att fler företag söker stöd hos en ekonomisk rådgivare innan utvecklingen gör det omöjligt att rädda den framtida verksamheten och sysselsättningen i stora delar av det svenska samhället.

För eventuella frågor eller fortsatta diskussioner ombeds ni snarast kontakta undertecknad.

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulterna

Katarina Klingspor
Förbundsordförande
Srf konsulterna

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.