Följ Srf konsulterna

Taggar

Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

Nyheter   •   Aug 22, 2019 10:45 CEST

På Srf konsulternas begäran har SKI genomfört en kundnöjdhetsstudie* av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet visar att branschen ligger i topp och har högst kundnöjdhet jämfört med andra branscher. Allra högst betyg får de redovisningsbyråer med auktoriserade konsulter.

Kvalitetssäkrad löneprocess med SALK 2.0

Kvalitetssäkrad löneprocess med SALK 2.0

Nyheter   •   Maj 20, 2019 15:08 CEST

Nu är den här, nya upplagan av SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter - Kvalitetssäkrad Löneprocess. Lönebranschens egen standard har uppdaterats till version 2.0 för att omfatta de stora förändringar som sker på löneområdet. En tydlig standard skapar tydliga riktlinjer, vilket främjar utvecklingen inom lön i Sverige. 

Srf Certifierad Affärsrådgivare – ny karriärväg för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Srf Certifierad Affärsrådgivare – ny karriärväg för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Nyheter   •   Mar 12, 2019 13:57 CET

För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare erbjuder Srf konsulterna nu möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare. En certifiering som lyfter fram landets främsta rådgivare inom redovisning.

​Debattartikel på svd.se: Orimligt låg ersättning i mål mot Skatteverket

​Debattartikel på svd.se: Orimligt låg ersättning i mål mot Skatteverket

Nyheter   •   Feb 13, 2019 15:13 CET

​Debattartikel på svd.se: Orimligt låg ersättning i mål mot Skatteverket

​Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

​Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Nyheter   •   Dec 15, 2017 15:12 CET

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna uppvisa något som styrker kvaliteten i redovisningen som underlag för exempelvis banken, andra finansiärer, leverantörer eller beslutsfattare. Rapport om årsredovisningen är ett kraftfullt kvalitetskvitto som bekräftar att redovisningen håller hög kvalitet.

​DEBATT: Storbolagens sena betalningar – ett gissel för småföretagare

Nyheter   •   Dec 14, 2017 14:59 CET

För Småföretagare är det inte ovanligt med betaltider på uppemot 120 dagar för att få betalt från de stora svenska företagen. Men det är en relativt kort period i jämförelse med Jordbruksverkets skandallånga betaltider på över 2 år. Oavsett förklaringar om ett krångligt regelverk eller dåliga IT-system så blir signalvärdet stort och som vanligt drabbas småföretagen mest.

SrfU 7: En eller flera anläggningstillgångar i K2

Nyheter   •   Jul 05, 2016 13:57 CEST

​Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det sjunde uttalandet i serien SrfU. Uttalandet handlar om hur reglerna i K2 om vad som utgör en anläggningstillgång ska tolkas.

SrfU 6: Omprövning av avskrivningsplan

Nyheter   •   Apr 06, 2016 16:58 CEST

​Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det sjätte uttalandet i serien SrfU. Uttalandet handlar om när ett företag som redovisar enligt K2 får ompröva en fastställd avskrivningsplan.

​Srf konsulterna kommenterar Arbetsförmedlingens prognos för löne-och personalassistenter samt redovisningsekonomer

Nyheter   •   Feb 03, 2016 10:40 CET

Arbetsförmedlingen (AF) bedömer att redovisningsekonomer kommer att möta en god arbetsmarknad både på 5 och 10 års sikt. Den bedömningen anser Srf konsulterna, med utgångspunkt från redovisningskonsulten, som rimlig. AF konstaterar att ökad användning av redovisningskonsult och minskad anlitad revision är en tydlig trend och Srf konsulternas uppfattning är att den trenden kommer att hålla i sig.

​Utveckling av digitala tjänster för att förenkla företagandet

Nyheter   •   Dec 10, 2015 17:08 CET

Den 3 december deltog Srf konsulterna på Skatteverkets framtidsinriktade seminarium för utveckling av digitala tjänster. Deltog gjorde även programutvecklare av redovisnings- och lönesystem, banker, myndigheter samt andra intresse- och branschorganisationer.

SRFU 5: Redovisning enligt K2 av utgifter för publicering av annons på Internet samt av utgifter för införande av samma annons vid flera tillfällen i en tryckt produkt

Nyheter   •   Maj 25, 2015 13:54 CEST

SRFs redovisningsgrupp har beslutat om det femte uttalandet i serien SRFU. Uttalandet handlar om utgifter för publicering av en annons på Internet samt utgifter för införande av samma annons vid flera tillfällen i en tryckt produkt.

Nya brevsvar begränsar möjligheten att tillämpa K2

Nyheter   •   Maj 19, 2015 15:42 CEST

​Bokföringsnämnden (BFN) har fortsatt på inslagen linje och offentliggör lämnade brevsvar på sin webbplats. BFN anger inte vilken status dessa svar egentligen har. Här nedan ger vår redovisningsexpert, Claes Eriksson en sammanfattning av BFNs brevsvar som bör tolkas som en del av redovisningsreglerna.

​Öppet brev till Myndigheten för yrkeshögskolor: Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Nyheter   •   Apr 28, 2015 13:12 CEST

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Det har ökat behovet av bredare kompetens inom löneområdet. Personalen är idag de flesta företags viktigaste resurs och löner en betydande post i de ekonomiska rapporterna. Att hantering av löneuppgifter sker på ett korrekt sätt förutsätter en gedigen kompetens inom området.

​Nya SRF Reko Byråstöd – bästa verktyget för redovisningsbyråns rutiner

Nyheter   •   Feb 03, 2015 16:32 CET

Nu finns det på plats, nya SRF Reko Byråstöd, det stödjande mallbiblioteket med rutiner för din redovisningsverksamhet. Mallarna är uppdaterade enligt Reko 2015 och finns tillgängliga på Mina sidor för dig som är auktoriserad medlem, anställd på byrå eller Serviceabonnent.

Nya tolkningar från BFN klargör regler i K2 och K3 för företag med fastigheter

Nyheter   •   Dec 19, 2014 13:56 CET

Bokföringsnämnden (BFN) fortsätter att besvara brevfrågor och offentliggöra svaren. De svar som nu har publicerats bekräftar vad vi tidigare sagt om övergången från progressiva till linjära avskrivningar samt ger ny vägledning om vilken tidpunkt företagen har att förhålla sig till då det gäller eventuell aktivering av tillkommande utgifter i K2.

​BFNs tolkningar hjälper företag med fastigheter att komma in i K2

Nyheter   •   Nov 27, 2014 11:02 CET

Bokföringsnämnden (BFN) har fått brevfrågor avseende redovisning av byggnader i K2. BFN har valt att svara på dessa brev och offentliggöra svaren. Svaren innehåller tolkningar av vissa regler i K2. Trots att BFN inte gör något förtydligande i själva normeringen måste svaren läsas som om de tillhörde normeringen.

SRFU 3 Klassificering av checkräkningskredit och factoringkredit enligt K2

Nyheter   •   Nov 05, 2014 13:12 CET

SRFs redovisningsgrupp har beslutat om det tredje uttalandet i serien SRFU. Uttalandet handlar om klassificering av factoringkredit och checkräkningskredit enligt K2.

Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Nyheter   •   Jun 04, 2014 10:01 CEST

Öppet brev till Myndigheten för yrkeshögskolor, Stockholm 2014-06-04. Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Det har ökat behovet av bredare kompetens inom löneområdet. Personalen är idag de flesta företags viktigaste resurs och en betydande post i de ekonomiska rapporterna.

Näringslivets Regelnämnd välkomnar SRF

Nyheter   •   Maj 20, 2014 15:40 CEST

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF är från och med 1 juni 2014 fullvärdig medlem i Näringslivets Regelnämnd. SRF valdes enhälligt in vid NNRs senaste möte fredagen den 16 maj. – Nu får vi en helt ny spelplan för att driva våra företagarfrågor, säger Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör vid SRF.