Ca0xqzzp6clq0ncyqlsk

​Enkla skatteregler bör prioriteras i 3:12-utredningen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:37 CET

Srf konsulternas förbund framhåller i sitt remissyttrande över 3:12 utredningens förslag att man principiellt är emot höjd skatt på entreprenörskap och företagsutveckling. - Men vi anser att en höjning av skatten från 20 till 25 procent kan accepteras, förutsatt att regelverket i övrigt inte försämras eller kompliceras, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör, Srf konsulterna.

Media no image

​Ökat behov av kunniga redovisningskonsulter

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 15:49 CET

De svenska företagen signalerar ett ökande behov av fler Auktoriserade Redovisningskonsulter som på ett professionellt sätt kan hjälpa dem med ekonomihantering och rådgivning.

Medlemsföretagen i branschorganisationen Srf konsulterna vittnar om att företag som efterfrågar deras tjänster inom redovisning och lön, är många. En del medlemsföretag har till och med fler förfrågningar än de kan ta emot. Ett angeläget problem som enkelt borde kunna lösas genom att anställa fler i takt med att efterfrågan ökar. Men det stora hindret är att hitta rätt kompetens.

-Ökad efterfrågan på redovisningstjänster och Auktoriserade Redovisningskonsulter innebär att vi behöver arbeta på flera områden för att stimulera fler att söka sig till branschen, säger Roland Sigbladh som är förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Som ett led i att få fram fler kunniga redovisningskonsulter erbjuder Srf konsulterna egna branschanpassade yrkesutbildningar för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som säkerställer rätt kompetens, så att företagen kan känna att deras ekonomi är i trygga händer. Att ta hand om ett företags ekonomiska redovisning innebär ett stort ansvar som kräver både erfarenhet och kompetens. En Auktoriserad Redovisningskonsult håller sig uppdaterad på nyheter och förändringar i gällande regelverk. Det är ett krav i auktorisationen.

-Vi är stolta över att kunna erbjuda redovisningsbranschen två kostnadseffektiva utbildningsvägar mot auktorisation, säger Pia Ljunggren, kursansvarig hos Srf konsulterna.

Välj mellan vår ettåriga intensivutbildning eller vår yrkesutbildning som genomförs under lite längre tid och med fler lärarledda tillfällen.

Srf konsulternas yrkesutbildningar vänder sig till den som redan är eller varit verksam i redovisningsbranschen och innebär studier på distans med lärarledda föreläsningstillfällen. Med tillgång till några av landets främsta lärare och med stor fördel i att jobba parallellt med studierna går man vidare i karriären.

Mer om Srf konsulternas yrkesutbildningar hittar du på srfutbildning.se 

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

De svenska företagen signalerar ett ökande behov av fler Auktoriserade Redovisningskonsulter som på ett professionellt sätt kan hjälpa dem med ekonomihantering och rådgivning.

Läs vidare »
Bgeocsdgrnrs3hagq0nl

Hög tid att höja gränsvärdena för revision

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 13:36 CET

Riksdagen beslutade nyligen att uppmana regeringen att se över möjligheterna att genomföra ytterligare höjning av gränsen, vilket många stora organisationer inom det svenska näringslivet länge efterfrågat. De flesta andra EU-länder har väsentligt högre gränsvärden, vilket gör att de svenska reglerna missgynnar svenska företag och även andra länders företag som vill vara verksamma i Sverige.

Zygbzub6pmuepccdnx1h

​Katarina Hedström Klarin ny förbundsordförande i Srf konsulterna

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 16:01 CEST

Under onsdagens kongress utsågs Katarina Hedström Klarin som ny förbundsordförande i Srf konsulternas förbund. Katarina är sedan 2013 verksam som vd hos LRF Konsult och har varit ledamot i Srf konsulternas förbundsstyrelse sedan 2014.

Pgmcms0mootoxdckr7pg

Vinnarna i Årets Auktoriserade konsulter 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 16:47 CEST

​Under Srf konsulternas jubileumsmiddag i Stockholm korades Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Vinnarna Marielle Eklund, Auktoriserad Redovisningskonsult hos Ekonomi Nord i Umeå och Michelle Bobr, Auktoriserad Lönekonsult hos Pay Data Flow i Stockholm fick ta emot sina utmärkelser inför ett fullsatt Hamburger Börs.

Srfxuyzp1m6v3wb0no8h

Vid Srf konsulternas kongress firar förbundet 80 år!

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 19:18 CEST

Onsdagen den 12 oktober inleds Srf dagarna med förbundets årliga kongress. Styrelse, personal och medlemmar från hela landet samlas för att ta beslut kring de stora frågorna. På kvällen den 12 oktober hålls den stora jubileumsfesten då 80-åringen ska firas.

Media no image

​Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2016 15:00 CEST

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Det har ökat behovet av bredare kompetens inom löneområdet. Personalen är idag de flesta företags viktigaste resurs och löner en betydande post i de ekonomiska rapporterna. Att hantering av löneuppgifter sker på ett korrekt sätt förutsätter en gedigen kompetens inom området.

Förändrad yrkesroll

Löneadministratören har utvecklats från mycket administrationsarbete med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs, de anställda.

Srf konsulternas satsning på lön

2014 blev ett historiskt år för löneområdet då de första Auktoriserade Lönekonsulterna certifierades. Intresset för auktorisation är fortsatt stort då denna kravställning för löneområdet tydliggör vilken kompetens som rollen innefattar.

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation för redovisning och lön med 3 500 Auktoriserade konsulter, bistår cirka 330 000 företag. Srf konsulterna har en mångårig erfarenhet av att auktorisera och kvalitetskontrollera redovisningskonsulter vilket har lagt grunden för den lyckade branschinriktningen inom lön. 2015 lanserade Srf konsulterna SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. SALK är den första standarden inom lön och en historisk milstolpe i Srf konsulternas arbete med att utveckla branschen via verktyg och rutiner som kvalitetssäkrar löneprocessen. Srf konsulterna arbetar nära övriga aktörer i lönebranschen och tillsammans med lönesystemleverantörer har en svensk standard för löneartsplan givits ut, Srf LAP. I en mer internationell värld ökar behovet av standards och 2016 lanserades Parlön, en parlör för svenska lönebegrepp översatta till engelska för att möta detta behov. 

Stort behov av fler lönekonsulter

Srf konsulterna bedriver ett nära samarbete med lönebranschens intressenter i olika former och träffar representanter för såväl arbetsgivare som rekryteringsbolag. Srf konsulternas kontakter visar att det är fortsatt stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens. Automatisering och digitalisering minskar behovet av löneassistenter på sikt men det finns ett stort behov av kvalificerad lönekompetens. Beroende på landsdel och verksamhets inriktning är behoven inom vissa områden stora, framförallt i tillväxtregionerna. Dessutom pågår fortfarande ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och stora behov av att kunna rekrytera kompetenta lönekonsulter. Detta behov bekräftas också via Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos som presenteras i Yrkeskompassen uppdaterad per 2016-06-29.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en grund för ett framtida arbete inom lön. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning för att säkerställa lönekompetens i samhället.

Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH-poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. Lönekonsulter med YH-utbildning är eftertraktade på marknaden då utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att lönekonsulterna snabbt blir en resurs för företaget. Srf konsulterna har ett pågående samarbete med de lärosäten som tillhandahåller löneutbildning och validerar deras utbildningsplaner för att de ska ligga till grund för en framtida auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som sedan YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ges möjlighet att skapa rätt utbildning.

Företagens intresse

Lön har historiskt sett hanterats internt men idag räknas lön till en av de snabbast växande branscherna inom outsourcingsområdet. Oavsett extern eller intern hantering så är det viktigt med en distinkt yrkesroll, och inom outsourcing ett tydlig avgörande konkurrensmedel. Det finns även aktörer som väljer offshore-lösningar och då är korrekt hantering av löneprocessen ytterst viktigt. Srf konsulterna kan även konstatera ett ökat intresse från internationella aktörer.

Att anlita ett företag med Auktoriserad Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att låta lönehantering skötas via outsourcing. Det kommer även att bli viktigt för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt gynnar företagets affärer och lönsamhet. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället. Att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens är av oerhörd vikt.

Stockholm 2016-08-12

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön 

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Det har ökat behovet av bredare kompetens inom löneområdet. Personalen är idag de flesta företags viktigaste resurs och löner en betydande post i de ekonomiska rapporterna. Att hantering av löneuppgifter sker på ett korrekt sätt förutsätter en gedigen kompetens inom området.

Läs vidare »
Media no image

​Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett framtidsyrke

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2016 14:38 CEST

Yrkesrollen som redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter. Det bekräftas även av en bedömning från intresseorganisationen Civilekonomerna, som anger att redovisningsekonomer kommer att vara den mest efterfrågade yrkesinriktningen för ekonomer.

Sverige har ett mycket aktivt nyföretagande som skapar en växande marknad för redovisningskonsulter. Samtidigt väljer 8 av 10 nystartade företag bort revision och söker andra alternativ för att skapa effektiv administration och kvalitet i redovisningen. Redovisningsbranschen befinner sig också i en tid med en stora pensionsavgångar. Detta innebär sammantaget ett mycket stort behov av fler utövare i yrket. Trenden är stabil och yrket redovisningskonsult är idag ett av de stora bristyrkena på marknaden. Detta bekräftas också via Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenterades i Yrkeskompassen uppdaterad per 2016-06-29.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Idag är Srf konsulternas cirka 3 500 Auktoriserade Redovisningskonsulter anställda på byråer som arbetar på uppdrag åt cirka 330 000 företag. Den pågående pensionsavgången innebär i sin tur att nära 100 000 företagare inom en snar framtid behöver hitta en ny kompetent redovisningskonsult. En av branschens största utmaningar är därför att hitta duktiga redovisningskonsulter att anställa. Kunderna finns där och många redovisningsbyråer har en kö av kunder som behöver hjälp med ekonomihantering och ekonomisk rådgivning. Svårigheten är att rekrytera rätt kompetens så att behovet hos företagen kan täckas av redovisningsbyråernas kapacitet.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag flera välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen som redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning på redovisning och branschorganisationerna har dessutom egna utbildningar. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att en stor bredd av utbildare fortsätter att erbjuda studenter utbildningsvägar som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisnings­konsulter eller redovisningsspecialister. Srf konsulterna bedömer att det behöver utbildas fler redovisningskonsulter och redovisningsekonomer än tidigare år. Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt blir en stark resurs på redovisningsbyrån.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Auktorisationen har funnits sedan 2006 och idag är det en titel som efterfrågas av många arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för goda kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Titeln är en trygghet för näringslivet. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng samt 3 års yrkeserfarenhet eller den som har en av Srf konsulterna godkänd YH-utbildning i kombination med 5 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för en auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti som auktorisationen ger tillsammans med den svenska standarden för redovisningstjänster, Reko, som dessa arbetar enligt. Ett framgångsrikt företagande kräver även att en mängd viktiga beslut fattas löpande, och då finns det stora fördelar i att arbeta tillsammans med en kunnig ekonom och affärsrådgivare. Utöver de självklara arbetsuppgifterna som bokföring, bokslut och deklarationer kan en Auktoriserad Redovisningskonsult ge företagaren den typ av värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar en fortsatt och god tillväxt av kompetenta redovisningsekonomer och redovisnings­konsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att bli Auktoriserad Redovisningskonsult.

Bokslutsrapport som kvalitetskvitto

En Auktoriserad Redovisningskonsult är behörig att utfärda en så kallad Bokslutsrapport som är ett kvalitetskvitto som visar att företagets ekonomiska rapportering följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Företagare som vill ha en bra och tydlig kommunikation med viktiga intressenter som banker, Skatteverket, kreditupplysningsföretag och andra behöver kunna förmedla en hög kvalitet på sin finansiella rapportering. Bokslutsrapporten kan vara en viktig faktor för att skapa det förtroendet och en god affärsrelation. Mot bakgrund av detta ser Srf konsulterna mycket positivt på att tillgången på utbildningsvägar som kan leda mot auktorisation ökar så att de behov som finns hos näringslivet och i branschen kan uppfyllas.


Stockholm 2016-08-12

Roland Sigbladh 
Förbundsdirektör Srf konsulterna

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Yrkesrollen som redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter. Det bekräftas även av en bedömning från intresseorganisationen Civilekonomerna, som anger att redovisningsekonomer kommer att vara den mest efterfrågade yrkes inriktningen för ekonomer.

Läs vidare »
Media no image

SrfU 7: En eller flera anläggningstillgångar i K2

Nyheter   •   Jul 05, 2016 13:57 CEST

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det sjunde uttalandet i serien SrfU. Uttalandet handlar om hur reglerna i K2 om vad som utgör en anläggningstillgång ska tolkas. Uttalandet anger att ett företag vid bedömningen av om det föreligger en eller flera anläggningstillgångar får hämta vägledning från vad som gäller vid det skattemässiga bedömningen.

Läs uttalandet här

​Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det sjunde uttalandet i serien SrfU. Uttalandet handlar om hur reglerna i K2 om vad som utgör en anläggningstillgång ska tolkas.

Läs vidare »
S90tms8ilmhnj7o18myt

​Nu lanseras LAP – Svensk Löneartsplan och Parlön

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 17:11 CEST

Nu är de här, den nya svenska standarden LAP – Svensk Löneartsplan och Parlön den svensk-engelska ordboken inom löneområdet. Srf konsulterna har sedan 2013 samverkat med ett flertal viktiga aktörer på lönemarknaden med målet att ta fram en gemensam standard gällande en svensk löneartsplan och svenska lönebegrepp översatta till engelska.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Srf konsulterna

Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se